Rozkvetlé Holandsko a Belgie

Jarní poznávací zájezd do dvou království, která jsou malá velikostí, ale velká svou pestrou nabídkou historického poznání, světového umění i úžasné krajiny poseté rozkvetlými lány tulipánů, narcisů a hyacintů. To vše doplníte o gastronomické zážitky, za kterými se právě sem jezdí z celého světa.

Termín
4. – 8. května 2017

Program

1. den
Odjezd v odpoledních hodinách z Hradce Králové, v podvečer z Prahy. Z dalších nástupních míst dle prodeje. Noční průjezd Německem do Nizozemí.

2. den
Keukenhof - rozkvetlé záhonyV časných ranních hodinách přijedeme do Amsterdamu. Prohlídka historického centra města zahrne náměstí Dam s Královským palácem a korunovačním kostelem, romantické uličky se štítovými domy, kanály a mosty přes ně. Projížďka lodí po městských kanálech a řece Amstel. Následující osobní volno – uličky s hospůdkami s kuchyněmi celého světa, proslulá „čtvrť červených luceren“. Odpoledne odjedeme do oblasti rozkvetlých tulipánových polí. Navštívíme jeden z největších květinových parků Keukenhof, kde právě pokvetou tulipány, narcisy a hyacinty. V podvečer přejezd do místa ubytování, nocleh.

3. den
Skanzen - mlýnyPo snídani odjezd do malebného města Alkmaar, kde zažijeme proslavený sýrový trh.  Přejedeme několik kilometrů do známého skanzenu. Tady můžeme navštívit funkční větrný mlýn, typická stavení, kde pronikneme do tajů tradičních řemesel (výroby dřeváků, fajánse).  Seznámíme se s postupem výroby lahodných sýrů, můžeme ochutnat, nakoupit.

Dalším příjemným místem, kde se zastavíme, je rybářské městečko Volendam. Projdeme se po hrázi velkého jezera, můžeme se občerstvit v některé hospůdce, ochutnat výborné místní ryby, koupit typické holandské suvenýry. Odjezd na nocleh.

4. den
Bruselské AtomiumRáno přejezd Belgie. V dopoledních hodinách prohlídka přístavního města Antwerpy, kde se projdeme od hradu Steen gotickou čtvrtí k radnici, k nejvyšší belgické katedrále Panny Marie s velmi hodnotným interiérem. V poledních hodinách odjezd do Bruselu. Procházka s průvodcem centrem zahrne Grand Place, které patří k nejhezčím náměstím na světě se svými překrásnými cechovními domy, skvělou stavbou radnice a královského paláce. Uvidíme gotickou katedrálu Svatého Michala, populární sošku „čurajícího chlapečka“ a další pamětihodnosti uprostřed  města.

V osobním volnu si projdeme malebné středověké uličky v okolí náměstí, můžeme ochutnat a koupit proslavené belgické pralinky, které nemají konkurenci.

Večer odjezd, noční průjezd Německem.

5. den
Kolem poledne příjezd do Prahy a dále do nástupních míst.

Ceny

Cena zájezdu je 4990 Kč.

Dřeváky ve skanzenuCena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem;
  • dva noclehy se snídaněmi v hotelu minimálně 2* ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím;
  • služby průvodce.

Cena zájezdu nezahrnuje:

  • komplexní pojištění možné dokoupit za 140 Kč;Antwerpy - cechovní domy
  • projížďku lodí v Amsterdamu za 350 Kč;
  • vstupné do parku Keukenhof za 450 Kč;
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč.