Florencie

Metropole Toskánska vystavěná na březích řeky Arno. Obrovské množství uměleckých klenotů, významné historické památky a překrásné okolí řadí Florencii k nejpřitažlivějším místům světa.

Řím s Vatikánem

Řím vyrostl z malé osady před 2500 lety, stal se městským státem a hlavním městem obrovské říše. Dnes je hlavním městem Itálie, centrem umění, turistiky, módy.

Vatikán je sídlo papeže a katolické církve a zároveň nejmenší stát na světě co do rozlohy i počtu obyvatel. Nabízí nepřeberné množství sakrálních památek.

Program

1. den
Odjezd z Prahy v 17 hodin, z Hradce Králové a dalších nástupních míst odjezd bez příplatku podle počtu přihlášených účastníků z odjezdového místa. Tranzit Rakouskem a Itálií.

2. den
Ráno příjezd do Florencie – celodenní prohlídka města: Michelangelova vyhlídka Palazzo Vecchio, monumentální Dóm, Kampanila a Baptistérium. Galerie Uffizi s bohatými sbírkami, palác Pitti, chrám Santa Croce, kaple Medicejských, Starý most s krámky zlatníků. V podvečer osobní volno, odjezd na nocleh.
Ve Florencii můžete volit mezi programem s průvodcem nebo individuálním poznáváním.

3. den
Po snídani odjezd do centra Říma. Poznáme Vatikán – náměstí a chrám sv. Petra, výhled na Řím z kupole chrámu, prohlídka Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple. Andělský hrad, antický most přes Tiberu, romantické staré město a barokní náměstí Navona. Krátké volno a odjezd na nocleh mimo centrum.

4. den
Po snídani návrat do Říma a pokračování prohlídky. Pantheon, Fontána di Trévi, Španělské schody. Další program zahrne nejstarší památky ve městě – Kapitol, který byl od vzniku Říma náboženským a politickým centrem. Pozůstatky vznešeného Fora Romana pod Palatinem a obrovský amfiteátr Koloseum. V podvečer volno v romantickém centru Říma.
Místo programu s průvodcem je vždy možnost celodenního individuálního poznávání. Večer odjezd z Říma.

5. den
Tranzit Itálií a Rakouskem, v odpoledních hodinách návrat do nástupních míst.

Ceny a termíny   zatím bez termínů

Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem;
  • dva noclehy v pokoji s vlastním příslušenstvím v hotelu 3*;
  • dvě kontinentální snídaně;
  • doprovod českého průvodce po celou dobu;
  • zákonné pojištění pořádající CK Plustour proti úpadku.

Za příplatek je možné objednat:

  • dvě večeře, každá za 190 Kč;
  • komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí včetně pojištění stornopoplatků za 140 Kč.

Na vstupné,  jízdné metrem v Římě doporučujeme 80 – 100 EUR.