Řím a Vatikán, Neapol, Sorrento, Pompeje, Vesuv, ostrov Capri

NeapolBěhem tohoto zájezdu si přijdou na své milovníci kultury, historie i přírody. Náš průvodce vás provede historickým jádrem Říma, který je kolébkou západoevropské civilizace a křesťanství. Nahlédnete do kráteru sopky Vesuv a z vrcholu se pokocháte výhledem na celý Neapolský záliv. Projdete se po dlážděných ulicích starověkého města Pompeje a máte možnost jedinečného lodního výletu na opěvovaný ostrov Capri.

Program

1. den
Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách, z Hradce Králové případně dalších nástupních míst při dostatečném počtu cestujících. Trasa přes Rakousko nebo Německo, noční průjezd Itálií

2. den
V ranních hodinách příjezd do Říma. Navštívíme suverénní stát a zároveň město Vatikán – interiér chrámu sv. Petra, výhled z kupole, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí. Pokračovat budeme procházkou do Říma kolem Andělského hradu, přes antický most na druhý břeh řeky Tibery na barokní náměstí Navona, kolem Pantheonu k Fontáně di Trévi, ke Španělským schodům a dále na pahorek Kapitol s výhledem na Forum Romanum. Kolem tohoto antického areálu ke slavnému Koloseu. V podvečer odjezd na ubytování do okolí Říma, nocleh.
Tento den můžete využít pro svůj nezávislý program.

3. den
Pompeje a VesuvPo snídani odjezd směrem na jih. Autobusem vyjedeme pod vrchol sopky Vesuv a pěšky vystoupáme ke kráteru této jediné činné sopky na evropské pevnině. Odpoledne návštívíme archeologický areál v Pompejích – prohlídka antického města, ve kterém se život zastavil po výbuchu sopky Vesuv. Následuje krátká zastávka v Neapoli. Ubytování v oblasti Neapolského zálivu, nocleh.

4. den
Po snídani celodenní fakultativní výlet na ostrov Capri – prohlídka hlavního města včetně jižních zahrad, města Anacapri, možnost výletu lanovkou na nejvyšší bod ostrova s krásným rozhledem nebo lodí do Modré jeskyně či okolo ostrova. V podvečer návrat na pevninu, prohlídka romantického centra Sorrenta nebo Neapole – krátké volno Neapolský zálivnapř. na italskou večeři.
Klienti, kteří si nechtějí připlatit výlet lodí s poznáváním Capri budou mít osobní volno v Sorrentu nebo Neapoli – podle trasy lodního trajektu na ostrov. Večer odjezd domů.

5. den
Noční cesta po italských a rakouských dálnicích, v odpoledních až podvečerních hodinách příjezd do nástupních míst.

Ceny a termíny pro rok 2022 zatím nejsou vypsané

NeapolCena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem;
  • dva noclehy v pokoji s vlastním příslušenstvím v hotelu 3*;
  • dvě kontinentální snídaně;
  • doprovod českého průvodce po celou dobu;
  • zákonné pojištění pořádající CK Plustour proti úpadku.

Za příplatek je možné objednat:

  • dvě večeře, každá za 190 Kč;
  • komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí včetně pojištění stornopoplatků za 140 Kč;
  • lodní výlet na ostrov Capri s průvodcem 65 €.

Na vstupné a jízdné metrem v Římě, vstup do Pompejí na prohlídku s místním průvodcem a vstup ke kráteru sopky Vesuv doručujeme kapesné 80 €.

termín zájezdu cena za osobu