Rozkvetlé Holandsko a Belgie
na rok 2022 zatím není vypsaný termín

Jarní poznávací zájezd do dvou království, která jsou malá velikostí, ale velká svou pestrou nabídkou historického poznání, světového umění i úžasné krajiny poseté rozkvetlými lány tulipánů, narcisů a hyacintů. To vše doplníte o gastronomické zážitky, za kterými se právě sem jezdí z celého světa.

Termín

Program

1. den
Odjezd v odpoledních hodinách z Hradce Králové, v podvečer z Prahy. Z dalších nástupních míst dle prodeje. Noční průjezd Německem do Nizozemí.

2. den
Keukenhof - rozkvetlé záhonyV časných ranních hodinách přijedeme do Amsterdamu. Prohlídka historického centra města zahrne náměstí Dam s Královským palácem a korunovačním kostelem, romantické uličky se štítovými domy, kanály a mosty přes ně. Projížďka lodí po městských kanálech a řece Amstel. Procházka kolem nejstarších grachtů, uličkami s hospůdkami s kuchyněmi celého světa, proslulou „čtvrtí červených luceren“. Osobní volno a potom odjezd na ubytování. 

3. den
Skanzen - mlýnyPo snídani odjezd do známého skanzenu. Tady můžeme navštívit funkční větrný mlýn, typická stavení, kde pronikneme do tajů tradičních řemesel (výroby dřeváků, fajánse).  Seznámíme se s postupem výroby lahodných sýrů, můžeme ochutnat, nakoupit.

Odpoledne navštívíme jeden z největších květinových parků Keukenhof, kde právě pokvetou tulipány, narcisy a hyacinty. V podvečer přejezd do místa ubytování.

4. den
Bruselské AtomiumRáno přejezd Belgie. Dopoledne prohlídka historického jádra přístavního města Antwerpy, kde se projdeme od hradu Steen gotickou čtvrtí k radnici, k nejvyšší belgické katedrále Panny Marie s velmi hodnotným interiérem. V poledních hodinách odjezd do Bruselu. Procházka s průvodcem centrem zahrne Grand Place, které patří k nejhezčím náměstím na světě se svými překrásnými cechovními domy, skvělou stavbou radnice a královského paláce. Uvidíme gotickou katedrálu Svatého Michala, populární sošku „čurajícího chlapečka“ a další pamětihodnosti uprostřed  města.  V osobním volnu si projdeme malebné středověké uličky v okolí náměstí, můžeme ochutnat a koupit proslavené belgické pralinky, které nemají konkurenci. Závěr dne strávíme v okolí slavného Atomia.

Večer odjezd, noční průjezd Německem.

5. den
Kolem poledne příjezd do Prahy a dále do nástupních míst.

 

Dřeváky ve skanzenuCena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem;
  • dva noclehy se snídaněmi v hotelu minimálně 2* ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím;
  • služby průvodce.

Cena zájezdu nezahrnuje:

  • komplexní pojištění možné dokoupit za 140 Kč;Antwerpy - cechovní domy
  • projížďku lodí v Amsterdamu za 350 Kč;
  • vstupné do parku Keukenhof za 450 Kč;
  • příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč.