BRATISLAVA, GYÖR, VÍDEŇ

28.11.-29.11. 2020

cena Kč 2.640,- svoz z Trutnova Kč 180,-

Odjezd v ranních hodinách. Dopoledne Bratislava – prohlídka
Starého města s průvodcem zahrne Hrad, katedrálu sv.Martina,

Michalskou bránu, Primaciální palác. Individuální volno k návštěvě

adventních trhů s výbornými dobrotami a voňavými nápoji.

Asi v 15 hodin odjezd do maďarského Györu s krásným barokním

centrem, úzkými uličkami, obchůdky, cukrárnami a kavárnami.

Ubytování v hotelu a pro zájemce koupání v termálních lázních

do 21.hodiny (vstupné cca 4.100 HUF). Nebo volno na vánočním

trhu – tradiční klobásky, lángoše, sýry, svařené víno.

2.den po snídani odjezd do Vídně. Pěší prohlídka historického centra

s průvodcem. Dóm sv. Štěpána, císařská rezidence Hofburg, překrásně
vyzdobené Příkopy a Korutanská třída, budova Opery.
Individuální volno k návštěvě nejkrásnějších adventních trhů před

novogotickou Radnicí.

V ceně zájezdu je jeden nocleh se snídaní, doprava a průvodce.